Impressum

Vlastník

CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig, Industriestrasse 2
Postfach 27
FL-9487 Bendern

Tel. +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38
E-Mail spoločnosti CAIAC

Obmedzenie ponuky

Obsah na týchto stránkach nie je určený pre osoby, na ktoré sa vzťahuje jurisdikcia, ktorá zakazuje zverejnenie alebo prístup k tejto webovej stránke (z dôvodu štátnej príslušnosti dotknutej osoby, bydlisko alebo z iných dôvodov.) Osobám, na ktoré sa tieto obmedzenia vzťahujú, je prístup na túto stránku zakázaný.

Vylúčenie ručenia

Nie je možné zaručiť, že investor dosiahne pri investícii úspechu, aký si praje. Hodnota podielu vo fonde môže klesnúť a viesť k stratám pre investora. Spoločnosť ani tretie osoby neposkytujú žiadne záruky, týkajúce sa prísľubu určitej minimálnej čiastky výplaty pri vrátení alebo určitý úspech fondu pri investovaní. Prirážka za výdaj podielov, ohradené pri ich nadobúdaní, príp. zrážka za späťvzatie podielov, ohradené pri ich predaji, môže navyše obzvlášť u krátkej doby investície znížiť jej úspech alebo ho dokonca celý spotrebovať. Investori by mohli dostať späť nižšiu sumu, než ktorú pôvodne investovali.

Osoby vyhľadávajúce informácie na webovej stránke CAIAC Fund Management AG vo World Wide Web vyhlasujú, že súhlasia s týmito podmienkami:

Informácie, ktoré nájdete na tejto webovej stránke, boli starostlivo zostavené z interných i externých zdrojov podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Nepreberáme však zodpovednosť za úplnosť, správnosť alebo aktuálnosť informácií na tejto webovej stránke.

Za prípadné škody spôsobené načítaním alebo sťahovaním dát počítačovými vírusmi alebo pri inštalácii alebo používaní softvéru sa neručí. Menovite označené internetové stránky uvádzajú názory a poznatky osôb, ktoré ich vypracovali. CAIAC Fund Management AG si výslovne vyhradzuje možnosť zmeniť, doplniť, vymazať jednotlivé webové stránky alebo celú ponuku alebo ich zverejnenie dočasne alebo natrvalo zastaviť bez toho, aby o tom vopred zvlášť informovala.

Autorské práva

Celý obsah a štruktúra webovej stránky CAIAC Fund Management AG sú chránené podľa autorského práva. Všetky práva sú vyhradené. Úplné alebo čiastočné kopírovanie, elektronické alebo iné sprostredkovanie, úprava alebo používanie pre verejné alebo komerčné účely je bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti CAIAC Fund Management AG zakázané.

Copyright CAIAC Fund Management AG, všetky práva zaistené.

Smernica o ochrane údajov

Rešpektujeme Vašu súkromnú sféru a ďakujeme Vám za dôveru, ktorú do nás kladiete, keď nám sprístupňujete Vaše osobné informácie. V našich oficiálnych informáciách o zachovávaní mlčanlivosti je stanovené, akým spôsobom môžeme používať Vaše osobné údaje. Na základe týchto informácií môžete ešte mať dodatočné otázky, týkajúce sa bezpečnosti údajov na internete.

Na začiatok Vám vysvetlíme zachovanie mlčanlivosti, pokiaľ túto webovú stránku využívate. Potom vysvetlíme zachovanie mlčanlivosti v ďalších situáciách, napr. pri obchodnom vzťahu investora s našou spoločnosťou celkovo. Tým, že využívate túto webovú stránku a dávate nám k dispozícií údaje, súhlasíte s našimi informáciami o zachovaní mlčanlivosti.

Zachovanie mlčanlivosti a bezpečnosť.

Naši spolupracovníci musia používať postupy týkajúce sa zachovania mlčanlivosti o neverejných osobných údajoch našich klientov. Okrem toho spravujeme zodpovedajúce fyzické, elektronické zariadenie pre ochranu klientov. Sem patrí bežná kontrola našich systémov v ktorých sú uložené údaje o klientoch a realizovanie zmien ak je to potrebné.

Cookies a uchovávanie informácií na Vašom počítači

Čo sú cookies?

Ide o malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je napríklad prihlasovanie. Vďaka cookies si takisto niektoré stránky zapamätajú správne nastavenie (jazyk, font písma a ďalšie možnosti, ktoré ste si v rámci zobrazovania zvolili). To je dôvod, prečo sú cookies umiestňované na váš počítač. To iste robí väčšina veľkých internetových stránok a poskytovateľov.

Aby sme mohli stránky lepšie prispôsobiť, používame pre meranie a vyhodnocovanie údajov o anonymnom správaní sa používateľov nástroj Google Analytics. Tento nástroj taktiež využíva pre svoju činnosť cookies.

Súbory cookies môžu na váš počítač odosielať aj niektoré komponenty tretích strán, ktoré táto stránka využíva. Sú to napríklad okná s mapami, poskytované spoločnosťou Google, alebo YouTube videá zobrazované na tomto webe.
Cookies nikdy nepoužívame na to, aby sme Vás osobne identifikovali a nikdy do nich neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.

Ako sa dá upraviť používanie cookies

Využívanie cookies sa dá upraviť podľa toho, ako potrebujete (napríklad ich môžete vymazať). Podrobnosti nájdete na stránkach AboutCookies.org.

Všetky cookies, ktoré už sú na Vašom počítači uložené, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov taktiež ponúka možnosť zablokovania ukladania cookies na Váš počítač. V takom prípade ale nebudete môcť využívať naše online služby.

Ak chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástroja Google Analytics, môžete na to využiť doplnok poskytovaný spoločnosťou Google. Tento doplnok je potrebné si stiahnuť a nainštalovať do Vášho prehliadača.