title

EVOLUTION Emerging Dynamic Fund*

Dynamická investícia do spoločností rozvíjajúcich sa krajín.

Investičný cieľ & kľúč k úspechu

EVOLUTION Emerging Dynamic Fund je globálny akciový strešný fond zameriavajúci sa na rozvíjajúce sa krajiny, ktorý je schopný využiť investičné možnosti naprieč všetkými regiónmi, odvetviami a triedami aktív rozvíjajúcich sa a rozvojových trhov. Investuje prevažne do zodpovedajúcich regionálnych a medzinárodných akciových fondov rôznych správcovských spoločností a prípadne ako doplnok do alternatívnych stratégií. Investičným cieľom je čo najvyšší dlhodobý rast hodnoty z kurzových ziskov a riadnych výnosov za prijatia adekvátnych rizík akciových trhov príslušných regiónov.

Odporúčaný investičný horizont

min. 7 rokov

ISIN

LI0210946104 (Trieda EUR)

Pravidelná investícia min.

€ 50,- /mesačne

Jednorazová investícia min.

€ 2.500,-

Základná mena

EUR

Manažér fondu

Qbasis Invest GmbH

Správcovská spoločnosť

CAIAC Fund Management AG

Depozitár

Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG
Tu nájdete všetky informácie o vašom fonde
Dôležité! Neprehliadnite upozornenia a pozorne si ich prečítajte. Všeobecne platí, že ak hľadáte vyšší výnos musíte vždy počítať s vyšším rizikom straty investície.

*pôvodne EVOLUTION Dynamic Fund