title

EVOLUTION Emerging Balanced Fund*

Flexibilné portfólio zamerané na možnosti rozvíjajúcich sa trhov.

Investičný cieľ & kľúč k úspechu

EVOLUTION Emerging Balanced Fund je fond, ktorý je schopný využiť investičné možnosti rozvíjajúcich krajín naprieč všetkými investičnými triedami – od akcií cez dlhopisy až k surovinám a alternatívnym stratégiám – i všetkými regiónmi rozvíjajúcich sa a rozvojových trhov. Investuje prevažne do zodpovedajúcich akciových a dlhopisových fondov i prípadne do alternatívnych stratégií rôznych správcovských spoločností (strešné fondy). Investičným cieľom je dlhodobý rast hodnoty z kurzových ziskov a riadnych výnosov pri atraktívnom pomere rizika a výnosu, za prijatia adekvátnych trhových rizík príslušných trhov a regiónov.

Odporúčaný investičný horizont

min. 5 rokov

ISIN

LI0210946146 (Trieda EUR)

Pravidelná investícia min.

€ 50,- /mesačne

Jednorazová investícia min.

€ 2.500,-

Základná mena

EUR

Manažér fondu

Qbasis Invest GmbH

Správcovská spoločnosť

CAIAC Fund Management AG

Depozitár

Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG
Tu nájdete všetky informácie o vašom fonde
Dôležité! Neprehliadnite upozornenia a pozorne si ich prečítajte. Všeobecne platí, že ak hľadáte vyšší výnos musíte vždy počítať s vyšším rizikom straty investície.

*pôvodne EVOLUTION Classic Fund