title

EXCELLENT ASSET MANAGEMENT

Na kapitálovom trhu môže k zvolenému cieľu viesť mnoho ciest.

Tematické podfondy EVOLUTION Value Funds spoliehajú na vyváženú kombináciu rôznych prístupov a vysoké šance na úspech.

Do užšieho výberu sú zahrnuté úspešné a perspektívne stratégie správcovských spoločností patriacich medzi najväčšie v branži a rovnako tak niektoré z najrenomovanejších spoločností v oblasti správy aktív. Nerozhoduje tu meno, ale kvalita a vysoká výkonnosť.

 *Podľa výberu manažéra fondu sa môžu vyššie uvedené investičné spoločnosti meniť.

TEAM OF EXPERTS

Skúsený manažér fondov: nezávislý na bankách a na najvyššej úrovni

Správcovská spoločnosť

CAIAC Fund Management AG

Manažér fondu

Qbasis Invest GmbH

CAIAC Fund Management AG je samostatná, od bánk nezávislá správcovská spoločnosť (KAG) založená podľa lichtenštajnského práva a je členom lichtenštajnského Zväzu investičných fondov LAFV (www.lafv.li). Ako špecialista tvoriaci fondy na mieru, prináša CAIAC už veľa rokov správu fondov na najvyššej úrovni.

Spoločnosť Qbasis Invest GmbH je spoločnosťou s koncesiou na obchodovanie s cennými papiermi podľa § 3 WAG so sídlom v Grazi v Rakúsku, ktorá sa špecializuje na alternatívne investície a ich nasadenie v portfóliu. Zameriava sa predovšetkým na zabezpečenie portfólií prostredníctvom alternatívnych investícií, ako sú napríklad Managed Futures, s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného zhodnocovania. Qbasis Invest je členom asociácie pre manažment alternatívneho investovania (AIMA).

CAIAC Fund Management AG