Maximálny profit z príležitostí globálneho rastu.

Ako už napovedá názov, EVOLUTION Value Funds si zobrali za cieľ dosiahnutie atraktívnych výnosov pre svojich investorov – so zameraním na investičné možnosti zachovávajúce hodnotou a majúce  vysoký výnosový potenciál. Evolučné strategické myslenie sa vymyká rýchlo sa meniacim trendom a krátkodobým náladám, vďaka čomu vzniká pre investorov veľmi hodnotný produkt.

Tematické podfondy EVOLUTION Emerging Balanced Fund a EVOLUTION Emerging Dynamic Fund vsádzajú na výnosový potenciál kapitálových trhov rozvíjajúcich sa a rozvojových krajín.

EXCELLENT ASSET Management*

Na kapitálovom trhu môže k zvolenému cieľu viesť mnoho ciest. Tematické podfondy EVOLUTION Value Funds spoliehajú na vyváženú kombináciu rôznych prístupov a vysoké šance na úspech.

Do užšieho výberu sú zahrnuté úspešné a perspektívne stratégie správcovských spoločností patriacich medzi najväčšie v branži a rovnako tak niektoré z najrenomovanejších spoločností v oblasti správy aktív. Nerozhoduje tu meno, ale kvalita a vysoká výkonnosť.

* Podľa výberu manažéra fondu sa môžu vyššie uvedené investičné spoločnosti meniť.

Dôležité! Neprehliadnite upozornenia a pozorne si ich prečítajte. Všeobecne platí, že ak hľadáte vyšší výnos musíte vždy počítať s vyšším rizikom straty investície.