Impressum

Vlastník

CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig, Industriestrasse 3
Postfach 27
FL-9487 Bendern

Tel. +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38

E-Mail společnosti CAIAC

Omezení nabídky

Obsah na těchto stránkách není určen pro osoby, na něž se vztahuje jurisdikce, která zakazuje zveřejnění nebo přístup k této webové stránce  (z důvodu státní příslušnosti dotyčné osoby, bydliště nebo z jiných důvodů). Osobám, na něž se tato omezení vztahují, není povolen přístup na tuto stránku.

Vyloučení odpovědnosti

Není možné zaručit, že investor dosáhne při investici úspěchu, jaký si přeje. Hodnota podílu ve fondu může klesnout a vést ke ztrátám pro investora. Společnost ani třetí osoby neposkytují žádné záruky, týkající se příslibu vyplacení určité minimální částky při zpětném odkupu nebo investičního úspěchu fondu. Vstupní poplatek, hrazený při nákupu podílů, resp. výstupní poplatek hrazený při zpětném odkupu podílů, může navíc, obzvláště u krátkodobé investice, snížit její výnos nebo ho dokonce celý spotřebovat.  Investoři by tak při prodeji mohli obdržet nižší částku, než kterou původně investovali.

Osoby vyhledávající informace na webové stránce  společnosti CAIAC Fund Management AG v síti World Wide Web prohlašují, že souhlasí s těmito podmínkami:

Informace, které najdete na této webové stránce, byly pečlivě sestaveny z interních i externích zdrojů podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nepřebíráme však odpovědnost za úplnost, správnost nebo aktuálnost informací na této webové stránce.

Neručíme za případné škody způsobené načítáním nebo stahováním dat, počítačovými viry nebo při instalaci nebo používání softwaru. Jmenovitě označené internetové stránky uvádějí názory a poznatky osob, které je sestavily. Společnost CAIAC Fund Management AG si výslovně vyhrazuje možnost změnit, doplnit, vymazat jednotlivé webové stránky nebo celou nabídku nebo jejich zveřejnění dočasně nebo natrvalo zastavit, aniž by o tom předem zvlášť informovala.

Autorská práva

Celý obsah a struktura webové stránky CAIAC Fund Management AG jsou chráněny podle autorského práva. Všechna práva jsou vyhrazena. Úplné nebo částečné kopírování, elektronické nebo jiné zprostředkování, úprava nebo používání pro veřejné nebo komerční účely je bez předchozího písemného souhlasu společnosti CAIAC Fund Management AG zakázáno.

Copyright CAIAC Fund Management AG, všechna práva zajištěna.

Směrnice o ochraně údajů

Respektujeme Vaši soukromou sféru a děkujeme Vám za důvěru, kterou do nás vkládáte, když nám předáváte svoje osobní informace. V našem oficiálním pokynu o zachování mlčenlivosti je stanoveno, jakým způsobem můžeme používat Vaše osobní data. Na základě výše uvedených informací však můžete mít dodatečné otázky, týkající se bezpečnosti dat na internetu.

Nejprve Vám vysvětlíme povinnost zachovat mlčenlivost při používání této webové stránky. Poté Vám objasníme povinnost zachování mlčenlivosti v jiných situacích např. v rámci obchodního vztahu investora s naší společností. Používáním této webové stránky a poskytnutím Vašich údajů vyjadřujete souhlas s našimi pokyny o zachování mlčenlivosti.

Zachování mlčenlivosti a bezpečnost

Naši spolupracovníci jsou povinni používat postupy pro zachování mlčenlivosti o neveřejných osobních údajích našich klientů. Kromě toho provozujeme fyzická, elektronická a odpovídající bezpečností opatření na ochranu informací.

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky také zapamatují správné nastavení (jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek na všem počítači sami zvolili). To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.

 Abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics. Tento nástroj pro svou činnost využívá cookies také.

Soubory cookies na Váš web mohou odesílat také některé komponenty třetích stran, které tento web využívá. Jsou to například okna map poskytovaná společností Google umístěná na stránce provozoven, nebo YouTube videa zobrazovaná na tomto webu.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Váš počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít naše online služby.

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlížeče.