title

Podílové fondy

S jistotou jedna z nejinteligentnějších forem investice.

Forem spoření a investování je jako zrnek v písku. Ať už jsou rozdíly jakékoliv, každý investor sleduje v podstatě ten stejný cíl. Investované peníze se mají rychle množit s co nejmenším rizikem.
Podílové fondy jsou proto zajímavou a z dlouhodobého pohledu také bezpečnou formou investice a nabízejí atraktivní výnosy s jasně vymezenými riziky. Pomocí podílových fondů mají i drobní investoři k dispozici stejné výhody, příležitosti a možnosti, jako institucionální investoři.

Podílové fondy jsou tvořeny společným jměním mnoha jednotlivců, většinou se přitom jedná o tisíce investorů. Po zaplacení příslušné investiční částky získá každý investor odpovídající podíly z celkového majetku. Podílové fondy tedy shromažďují peníze od mnoha investorů a investují je široce diverzifikované. U otevřených fondů mohou být vždy vydány nové podílové listy, jejich počet není limitován. Uzavřené fondy naproti tomu disponují pevně stanoveným a nezměnitelným počtem podílových listů.
Správa peněz investorů je prováděna správcovskou společností (KAG), vlastní fondový manažer investuje podle definovaných směrnic a zajišťuje dosažení investičního cíle nejlepším možným způsobem.

Oproti mnoha jiným spořícím a investičním formám není u otevřených podílových fondů zpravidla žádná lhůta splatnosti. Správcovská společnost je přitom povinna vydané podíly – nezávisle na době – odkoupit zpět za odkupní cenu.

Běžné obchody, tedy nákup a prodej akcií, úročitelných cenných papírů atd. provádí profesionální fondový management a pravidelně o tom vydává zprávu. Hodnota podílů různých podílových fondů se vypočítává na denní bázi.

Proč investovat do podílových fondů?

Žádný vysoký výnos nelze uskutečnit bez podstoupení stejně vysokého rizika, toto staré pravidlo má samozřejmě svoji platnost také v rámci podílových fondů. Proto je nutné s rostoucím rizikem dané investiční kategorie také co nejvíce diverzifikovat – tato diverzifikace rizik, kterou provádí profesionální fondoví manažeři, je jednou z největších předností podílových fondů.

Mnohé fondy spravují velké množství jednotlivých hodnot, proto je široká diverzifikace pro soukromé investory z finančních důvodů často nemožná. Také možnost dlouhodobě budovat majetek pomocí pravidelného investování je pro investory velmi výhodná. Kvalifikovaní fondoví manažeři, vzdělaní v oboru, denně sledují tržní a burzovní vývoj a pomocí jejich profesionálního know how se zvyšuje možnost dosažení požadovaného investičního cíle.

» Investoři mohou investovat jednorázově nebo v měsíčních či jiných splátkách fixní částku, nebo obě formy kombinovat.
» Zpravidla nejsou stanoveny žádné lhůty splatnosti nebo jiné závazné lhůty, kapitál je vždy k dispozici.
» Vložený majetek je široce diverzifikován a riziko je tím zřetelně rozděleno.

Výhody

» Právní jistota
» Redukce rizik prostřednictvím široké diverzifikace
» Rovnost příležitostí, přístup ke všem trhům
» Dobrá porovnatelnost
» Výnosy prostřednictvím profesionálního managementu

Nevýhody

» Velký výběr znesnadňující volbu fondu
» Rozložením rizik klesají šance na zisk
» Ceny podílů vykazují výkyvy, z toho plyne riziko ztráty (kurzové a kapitálové)

Cost-Average-Effekt – profitovat z kolísavých trhů

Investoři profitují už při nízkých částkách z know-how a zkušeností profesionálních fondových specialistů a užívají stejné výhody jako velcí a institucionální investoři.

Finanční plánování je nutné cíleně sladit s vaší osobní situací. Protože každý člověk se liší ve svém rizikovém profilu, životním stylu, rodinné situaci nebo také věkem, kdy začne investovat. Vhodná investiční strategierozhoduje o úspěchu v oblasti budování majetku.