title

EVOLUTION Emerging Dynamic Fund*

Dynamická investice do společností rozvíjejících se zemí.

Investiční cíl & klíč k úspěchu:

EVOLUTION Emerging Dynamic Fund je globální akciový střešní fond zaměřující se na rozvíjející se země, který je schopen využít investičních možností napříč všemi regiony, odvětvími a třídami aktiv rozvíjejících se a rozvojových trhů. Investuje převážně do odpovídajících regionálních a mezinárodních akciových fondů různých správcovských společností a případně jako doplněk do alternativních strategií. Investičním cílem je co nejvyšší dlouhodobý růst hodnoty z kurzových zisků a řádných výnosů při akceptování adekvátních rizik akciových trhů příslušných regionů.

Doporučený investiční horizont

min. 7 let

ISIN

LI0210946112 (Class CZK)

Pravidelná investice min.

CZK 1.000,- /měsíčně

Jednorázová investice min.

CZK 65.000,-

Základní měna

CZK

Manažer fondu

Qbasis Invest GmbH

Správcovská společnost

CAIAC Fund Management AG

Depozitář

Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG
Zde naleznete veškeré informace o vašich fondech.
* Důležité! Nepřehlédněte upozornění o šancích a rizicích a pozorně si je přečtěte. Obecně platí, že hledáte-li vyšší výnos, musíte vždy počítat s vyšším rizikem ztráty investice.

*dříve EVOLUTION Dynamic Fund